Worldcon 2014 – Sesiuni autografe Kim Stanley Robinson

Worldcon 2014 - Sesiuni autografe Kim Stanley Robinson

Worldcon 2014 – Sesiuni autografe Kim Stanley Robinson

Worldcon 2014 – Sesiuni autografe Kim Stanley Robinson

Lasa un raspuns